Program

 • Harmonogram dne

7:30 - 9:00  příchod dětí, volná herna                                                                                                              9:00 - 9:10  ranní uvítání v kroužku, básnička                                                                                           9:10 - 9:30  dopolední svačina, hygiena                                                                                                    9:30 - 10:15 dopolední výchovný blok dle dne (angličtina, výtvarné tvoření, zpívánky, pohádky, učení hrou                                                                                                                                                             10:15 - 11:30 pobyt venku dle počasí                                                                                                       11:30 - 11:45 hygiena                                                                                                                                         11:45 - 12:15 oběd

12:30 - 13:00 příprava na spánek, odchod dětí domů po dopoledním bloku

13:00 - 14:30 odpolední spánek/ odpočinek

14:45 - 15:00 odpolední svačina

15:00 - 15:30 odpolední výchovný blok (tanečky, cvičení, výtvarné tvoření...)                                     15:30 - 17:00 pobyt na zahradě dle počasí, volná herna, odchody dětí domů


 • Aktivity dle dne v týdnu

Pondělí didaktické říkanky a zpívánky, četba pohádek, tanečky.

Úterý angličtina hrou (základní slovíčka, anglické říkanky, písničky a pohádky).

Středa tanečky, učení hrou (čísla, barvy, zvířátka).

Čtvrtek výtvarné tvoření (malování, lepení, skládání, modelování...) - rozvoj fantazie a zručnosti.

Pátek pohybové aktivity - cvičení, opičí dráha - rozvoj motoriky.

(změny vyhrazeny)


 • Pobyt venku

Dopoledne - v závislosti na ročním období a počasí společná procházka parkem, v zimě bobování, stavění sněhuláka, od jara do podzimu jízda na odrážedlech, společná návštěva veřejného hřiště, edukativní sbírání přírodního materiálu, míčové hry.

Odpoledne - pobyt na zahradě, houpačky, pískoviště, míčové hry.


 • Program dle měsíců

ZÁŘÍ                                                                                                                                                                Postupná adaptace, seznamování s novým prostředím, novými kamarády a tetami učitelkami;
seznamovací hry, poznávání okolí školičky - zahrady a parku;
didaktické básničky, říkanky a zpívánky, čtení a vyprávění pohádek;
pohybové aktivity využívání zahrady a hřišť v okolí, jízda na odrážedlech;                                              zelený den (1 vybraný den v měsíci).

ŘÍJEN                                                                                                                                                            Kreativní tvoření - lepení, malování, modelování, stříhání, využití přírodních materiálů učení zvířátek, využití obrázkových knih a tematických pohádek;                                                                                         pohybové aktivity, didaktické říkanky, zpívánky, venku sběr přírodnin, pozorování změn v přírodě,         příp. pouštění draka;
žlutý den (1 vybraný den v měsíci);
tvorba masek a programu na Halloween;
oslava Halloweenu.

LISTOPAD                                                                                                                                                          Kreativní tvoření - lepení, malování, modelování, stříhání, využití přírodních materiálů čtení a vyprávění pohádek, divadélko;
učení čísel a dopravních prostředků;
červený den ( 1 vybraný den v měsíci) hraní her, tanečky pobyt venku dle počasí.

PROSINEC                                                                                                                                                      Příprava na Mikulášskou besídku - básničky, písničky.
Kreativní tvoření - vánoční ozdoby, přáníčka, dárečky. Dopisy Ježíškovi.
Zpívání vánočních koled, zdobení a ochutnávání vánočního cukroví;
bílý den (1 vybraný den v měsíci) vánoční besídka pobyt venku, v případě sněhové nadílky bobování a stavění sněhuláka.

LEDEN                                                                                                                                                               Vyprávění o Vánocích a prázdninách. Malujeme, co nám přinesl Ježíšek. Seznámení se zimními sporty. Pohybové aktivity (opičí dráha, rozcvičky) Modrý den (1 vybraný den v měsíci) Tematické říkanky a písničky, učíme se vybraná písmenka. Pobyt venku dle počasí, v případě sněhové nadílky bobování, stavění sněhuláka, koulování.

ÚNOR Adaptace nových dětí a seznámení se prostředím a ostatními.                                                    Sledování a dramatizace pohádek. Kreativní tvoření - valentýnky, modelování, lepení... Učíme se barvy. Zelený den (1 vybraný den v měsíci) Maškarní karneval
Pobyt venku dle počasí, v případě sněhové nadílky bobování, stavění sněhuláka, koulování.

BŘEZEN                                                                                                                                                        Těšení se na jaro - tematické básničky, říkanky.
Kreativní tvoření - vystřihování, skládání.... Oranžový den (1 vybraný den v měsíci)Mláďata v přírodě. Proměny přírody. Základy ekologie. Časové vztahy (ráno, poledne, večer....)
Pobyt venku dle počasí, v případě sněhové nadílky bobování, stavění sněhuláka, koulování.

DUBEN
Příprava na Velikonoce (příp. záměna s březnovým programem)
Kreativní tvoření - velikonoční tematika.
Říkanky s velikonoční tematikou.
Učíme se druhy ovoce a zeleniny. Fialový den (1 vybraný den v měsíci)
Pobyt venku - využití zahrady (houpačky, pískoviště) , jízda na odrážedlech, návštěvy hřišť.

KVĚTEN                                                                                                                                                            Vyrábíme dárečky a učíme se básničky a písničky na den matek.
Učíme se poznávat květiny. Pohybové aktivity a hry ve venkovním prostředí. Poznáváme geometrické tvary. Pobyt venku - využití zahrady (houpačky, pískoviště) , jízda na odrážedlech, návštěvy hřišť.

ČERVEN
Těšíme se na letní prázdniny. Malujeme plány na letní dovolenou. Orientace v letních sportech. Cvičení v přírodě, procházky.

Využití zahrady (houpačky, pískoviště, bazének)

ČERVENEC

Cvičení v přírodě, procházky, výlety, opakování znalostí.

Využití zahrady (houpačky, pískoviště, bazének)

SRPEN

Cvičení v přírodě, procházky, výlety, opakování znalostí. Využití zahrady (houpačky, pískoviště, bazének)

Změny vyhrazeny.


Vzdělávací cíle:

 • osvojení nových poznatků a dovedností, rozvoj pohybových schopností, rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, poznávání sebe sama - uvědomění si vlastní identity
 • seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • poznávání pravidel společného soužití, rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

Očekávané konkretizované výstupy:

 • sebeobslužnost, péče o osobní hygienu, samostatné zvládání pravidelných denních úkonů (mytí rukou, smrkání, oblékání, obouvání...). Udržování pořádku, zvládnutí jednoduchých úklidových prací.
 • znalost většiny slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte např. sdělit svoje jméno a příjmení, jména kamarádů, sourozenců, rodičů, učitelek, rozumět většině pojmenování známých předmětu v okolí dítěte. Rozlišování časových údajů v rámci dne, ročních období, základních barev a geometrických tvarů. Přijímat pobyt v kolektivním zařízení jako součást běžného života
 • navazování kontaktu s dospělým, překonání studu, komunikace s okolím. Respekt ostatních, chápat, že každý je jiný.
 • pravidla slušného chování - pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení. Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití kolektivním zařízení.