Dětská skupina

Dětská skupina


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE NAŠE DĚTSKÁ SKUPINA UKONČÍ SVOJI ČINNOST

K 28. 2. 2022.

ZA TÝM DS RATOLATA

KATEŘINA FRITZ


V roce 2018 se nám podařilo získat podporu v rámci dotace z ESF . Založili jsme tak v rámci našeho fungování dětskou skupinu. Cílem je udržet ceny na nižší úrovni než v jiných nepodpořených zařízení tak, aby byla školička rodičům dostupnější a snáze se vraceli po rodičovské dovolené do pracovního procesu. Díky podpoře můžeme zároveň nakoupit různé vnitřní i venkovní vybavení, aby se u nás děti cítily dobře a zajistit pestřejší program.