VŠE, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT O TOM,  JAK ŽÍT, CO DĚLAT,

A  JAK VŮBEC BÝT,  JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE.                                                                                                                                                      (Robert FULGUM, z knihy Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech)

Jsme předškolní zařízení pro děti od jednoho do pěti let. Vycházíme z individuálních potřeb dítěte. Pracujeme podle respektujícího modelu výchovy a umožňujeme dětem  rozvíjet jejich potenciál. Máme proškolený personál, pro který je podstatný zejména:

  • laskavý a citlivý přístup s ohledem na individuální potřeby dítěte,  
  • respekt ke každému dítěti a jeho jedinečnosti,
  • empatické vnímání dětského světa,
  • podpora přirozeného rozvoje dítěte,
  • od plného servisu k samostatnosti dítěte

Aktuality

Ještě máme 2 poslední volná místa na školní rok 2019/2020

Podzimní program:

31.10.2019  dopoledne Halloween ve školce (masky, výzdoba, program)

5.11.2019    10:40 Divadélko  "O neposlušných kůzlátkách"

5.12.2019   16:00 odpolední Mikulášská nadílka


Nabídka kroužků od září 2019:

Rozezpívání pro děti 2-5 let      út 15:00 - 16:00     formou uvolnění a motivačních her hledáme s dětmi jejich hlasové možnosti. Dechová a rytmická cvičení, zpívání jednoduchých písní. Dynamická forma výuky kombinuje pohybové a hudební hry.

Výtvarný kroužek a kreativní dílničky  děti 3-7 let      út 16:00 - 17:00     Tvoření jednoduchých výrobků z různých materiálů. Kreslení pastelkami, křídami, malování barvami. Snaha o rozvíjení osobnosti, fantazie, kreativity a samostatnosti. Činnosti uzpůsobeny věku děti.

Logopedický kroužek 2-5- let      st 15:00 - 16:00         Kroužek skupinové logopedie zaměřený na procvičování správné výslovnosti a zlepšení vyjadřovacích schopností dětí. Dechová, fonotační a artikulační cvičení, cvičení oromotorického svalstva (jazyk, tváře, rty), sluchové a zrakové vnímání . Možnost i individuálního logopedického doučování.

Cvičení pro nejmenší    18m - 2,5 roku       Pá 15:00- 16:00     speciálně vybrané cviky motivují děti k pohybu, rozvíjejí motoriku. Cvičení doprovází básničky a písničky. Vybíráme činnosti, které děti zvládnou, aby měly pocit úspěchu.

Prosíme, absence odhlašujte den předem do 18:00 na tel. 777 640 801 a stravu daný den do 7:30 hod sms na stejné tel. číslo

Reference naleznete níže či na facebooku :)

.